Tag Archives: U PŠ REKA USPJEŠNO ZAVRŠIO PROGRAM „POTICAJNO RODITELJSTVO“

U PŠ REKA USPJEŠNO ZAVRŠIO PROGRAM „POTICAJNO RODITELJSTVO“

Dana 3. rujna 2019. godine u Područnoj školi Reka provedena je posljednja radionica za buduće učenike prvog razreda navedene Škole te njihove roditelje. Kroz ukupno 15 radionica programa „Poticajnog roditeljstva“ roditelji su usmjeravani na razvijanje poticajnog kućnog okruženja za učenje njihove djece. Aktivnosti radionica bile su usmjerene na razvoj pred-matematičkih i pred-čitalačkih vještina djece. Radionice […]